Brezposelnost v letu 2019

Ob koncu decembra, prazničnem času, ko se poleg leta 2019 zaključuje tudi desetletje se ustavimo in se zazrimo v leto 2019, leto, ko se je stopnja brezposelnosti prvič po letu 2008 spustila pod 70.000 v mesecu septembru.

V prvih 11 mesecih letošnjega leta je bilo uradno brez dela v povprečju 74.077 oseb oziroma 5,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. V tem času se je na novo prijavilo 66.884 brezposelnih oseb, kar predstavlja 3,5-odstotni medletni padec. Pri tem je bilo manj prijav iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, medtem ko so se prijave presežnih delavcev okrepile. Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 3. četrtletju 2019 4,8-odstotna; to je bila ena nižjih vrednosti tega podatka po letu 2008, ko je bila najnižja (v 3. četrtletju 2008: 4,1-odstotna).

Ker ima Slovenija majhen ekonomski prostor ima vsaka izrazita sprememba močan in dolgoročen vpliv na celotno gospodarstvo in prav zaradi tega je dobra izobrazba eden ključnih faktorjev za vstop na trg dela. Vključitev v delovni proces mlademu človeku omogoči socialno in ekonomsko neodvisnost, kar je osnova za nadaljnje načrtovanje življenja. Ker pa velja da je brezposelnosti najbolj izpostavljen trg dela mladih se čedalje več mladih odloča za podaljševanje svojega študija, zaradi študentskega dela in pridobivanje pomembnih izkušenj in kompetenc s katerimi bodo imeli na trgu dela prednost pred konkurenco.

Dober poklic oziroma zaposlitev je eden od najpomembnejših dejavnikov v našem življenju, zato vstopimo v novo desetletje polni motivacije, zagona in želje po kakovostnem znanju, ki ga omogoča študij na Ekonomsko-poslovni fakulteti.