Članek Nova KBM

NOVA KBM PO NOVEM ZELENA

Če se sprehodiš čez trg Leona Štuklja v Mariboru, hitro opaziš na novo postavljene zelene zastave Nove kreditne banke Maribor, kot bi rekle Viole, v »vijolč'nem« mestu. Zelena je barva madžarske OTP skupine, ki je 6. februarja 2023 prevzela Novo KBM, d. d. in družbo Aleja finance d. o. o. Trenutno teče še postopek integracije bank Nova KBM in SKB, ki naj bi trajal leto in pol. Višina kupnine prevzema javno ni znana, mediji pa ugotavljajo, da bi se ta naj gibala okoli milijarde evrov. OTP je skupino Nova KBM odkupila od družbe Apollo Global Management, ki je do sedaj imela v lasti 80 % delež in od Evropske banke za obnovo in razvoj z 20 % deležem.

Kako je potekal prevzem

Madžarska bančna skupina OTP je na slovenski trg stopila konec leta 2019, ko je uspešno prevzela SKB banko z nakupom 99,73 % deleža. V letu 2021 se je OTP začela pripravljati na nov, do sedaj najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini bančne skupine, na prevzem Nove KBM. Po prejetem soglasju v okviru skupnega nadzora bank v evrskem območju je bila maja 2021 podpisana pogodba za nakup druge največje slovenske banke, ob kateri so za ciljni datum prevzema postavili junij 2022. Mediji skoraj letni zamik izvršitve pripisujejo nestabilnosti razmer, ki jih je povzročila vojna med Rusijo in Ukrajino in izpostavljenosti delovanja OTP v omenjenih državah.

Pred prevzemom sta morali družbi pridobiti še dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Slovenski varuh konkurence je zeleno luč podal šele 31. januarja 2023. Teden dni kasneje so se vodilni v družbi OTP, Novi KBM in banki SKB sestali v SNG Maribor, kjer je družba OTP uradno prevzela Novo KBM in postavila smernice za združitev druge in tretje največje slovenske banke.

Je konkurenca slovenskega bančnega sektorja ogrožena?

Prevzem je v stroki definiran kot sprememba lastniške strukture in prenosa nadzora iz ene skupine delničarjev na drugo. Gre za pripojitev (manjše) družbe k drugi (večji) družbi. V letu 2019 je Nova KBM v imenu lastnika Apollo na primer prevzela Abanko. Prevzemi in združitve podjetij so na trgu prisotni procesi, ki spreminjajo strukturo tržnih deležev. Zaradi nepravilnosti trga, med katere spada tudi pomankanje konkurence, pristojni državni organi spremljajo in presojajo dogajanje in po potrebi tudi urgirajo. V obravnavanem primeru so prevzem odobrili.

OTP je po bilančni vsoti vodilna na bančnem trgu že v Bolgariji, Srbiji, Črni Gori in na Madžarskem, po prevzemu pa bo tržni vodja postala še v Sloveniji. Po združitvi banke SKB in Nova KBM bo banka v lastništvu skupine OTP postala največja slovenska banka po posojilnih in denarnih vlogah z okoli 30 % tržnim deležem. Na slovenskem trgu bosta tako dva skoraj enakovredna močna akterja, združeni Nova KBM in SKB ter Nova Ljubljanska banka, ki je zadnji dve desetletji veljala za največjo na slovenskem trgu. Strukturo trga, v kateri prevladujeta dva ponudnika in kjer je na prisotnih veliko povpraševalcev, imenujemo duopol.

Vsaka tržna struktura ima prednosti in slabosti. Duopol na trg postavi neugodne pogoje za vstop novih podjetij, kar v sektorju bančništva predstavlja že potreba po velikem začetnem kapitalu in večji homogenosti izdelkov v primerjavi z drugimi trgi. Guverner Banke Slovenije in član sveta ECB Boštjan Vesle v združevanju slovenskih bank prepoznava možnosti za pozitivne spremembe. Konsolidacija lahko po njegovih besedah Sloveniji prinese trdnost in stabilnost bančnega sistema, poleg tega pa ustvarja pogoje za lažjo uvedbo novih produktov in s tem lažje prilaganje trendom, predvsem na področju digitalizacije. Meni, da bo tudi po združitvi koncentracija na trgu sprejemljiva in dobrodošla.

Spremembe in napovedi ob prevzemu za stranke Nove KBM

Grafična podoba Nove KBM je sedaj prilagojena s prevladujočo zeleno barvo, ki je skupna vsem članicam bančne skupine OTP. Kljub slični podobi pa bosta do integracije in predvidoma tudi po njej SKB in Nova KBM delovali ločeno. Strankam posamezne banke bodo storitve še vedno na voljo izključno v poslovalnicah dotične članice družbe, medtem ko bo sistem bankomatov združen. Stranke obeh bank bodo lahko od 1. marca 2023 naprej brezplačno opravljale nekatere bančne storitve v mreži sedaj skupno okoli 450 bankomatov.

OTP navaja, da je njihov cilj poleg stabilnega in dobičkonosnega poslovanja tudi spodbujanje razvoja slovenskega gospodarstva preko »hitrih posojilnih produktov z realnimi pogoji«, v prvi vrsti namenjenim malim in srednjim podjetjem, ki v Sloveniji predstavljajo 99,8 % vseh podjetij in zaposlujejo okoli 70 % prebivalstva. Velikim lokalnim podjetjem želijo nuditi podporo pri širitvi na tuje trge preko medsebojno koristnih partnerstev. Zaključim lahko, da bo prevzem prinesel pozitivne spremembe tako za stranke banke Nova KBM, ki bo v prihodnosti ponujala naprednejše rešitve, kot tudi slovenskemu gospodarstvu, ki mu bo novo lastništvo prineslo nove priložnosti in možnosti za napredovanje in razvoj.