Angular, tehnologija za izdelavo spletnih strani

V svetu spletnih tehnologij se nenehno pojavljajo nove tehnologije, ki vsaka s svojimi značilnostmi spreminjajo smer razvijanja spletnih strani in aplikacij. Ker je hitrost nalaganja spletnih aplikacij ključnega pomena, je za njihovo implementacijo smotrno uporabljati tehnologije, ki na inovativen način omogoča hitro delovanje, kar občutno izboljša uporabniško izkušnjo.

Pri implementaciji spletnih strani je zelo popularno odprto kodno okolje Wordpress. To je sistem za urejanje z vsebinami, ki temeljijo na jezikih PHP in MySQL. Zaradi popularnosti okolja Wordpress so podjetja množično začela razvijati vtičnike, ki jih lahko precej enostavno vključimo v vsako spletno stran, implementirano v tem okolju. Večina vtičnikov za sistem za urejanje vsebin Wordpress je napisanih v jeziku PHP, ki je zastarel in ne omogoča uporabe nekaterih pristopov programiranja, kot jih omogočajoč novejši programski jeziki.

Angular 2 je ogrodje za razvijanje aplikacij v jezikih HTML in JavaScript, oziroma v jeziku, ki se prevede v JavaScript. Primer takšnega jezika je TypeScript. Ogrodje sestavlja veliko knjižnic, nekatere od njih so ključnega pomena, nekatere pa opcijske.

Angular aplikacije pišemo tako, da sestavljamo razširjene predloge HTML, pišemo razrede komponent, ki upravljajo s temi predlogami, dodajamo aplikacijsko logiko v servise in zlagamo komponente in servise v module. Nato zaženemo aplikacijo z zlaganjem korenskega modula. V naslednjem koraku Angular prevzame delovanje in predstavi aplikacijsko vsebino v brskalniku ter se odziva na uporabniško interakcijo, glede na instrukcije, ki smo jih navedli.

Skriptni jezik JavaScript je bil predstavljen kot programski jezik, ki se izvaja na odjemalčevi strani. S hitrim razvojem jezika Node.js, JavaScript postaja del tehnologij, ki delujejo tudi na strežniški strani. Pri večjih aplikacijah se lahko zgodi, da koda JavaScript postane težavna za vzdrževanje in ponovno uporabo. Hkrati je pri jeziku JavaScript problem, da ne omogoča tipiziranosti in prevajanja napak pred zagonom aplikacije. Iz teh navedenih razlogov je bil predstavljen programski jezik TypeScript.