Varno Domov

Predstavitev zmagovalnega projekta na Študentski Sekciji Dni Slovenske Informatike 2020. Na letošnji konferenci sta prvo in drugo mesto zasedli ekipi s FERI. Prvo ekipo pa je vodil koordinator tutorje študentov na FERI - Marko Gluhak.

V Republiki Sloveniji smo od osamosvojitve zgradili mnoge državne in lokalne ceste, ki (zaradi širitve na eni in manj vzdrževanja na drugi strani) veljajo za dokaj nevarne. Najhujših prometnih nesreč s smrtnim izidom je zadnja leta res manj, a to žal ne velja za nesreče v splošnem, pa naj imajo zgolj materialne ali tudi blage oz. hujše telesne poškodbe. Statistični podatki držav OECD Slovenijo uvrščajo približno v povprečje, a glede na države EU ostajamo pod povprečjem.

Eden izmed mehanizmov za povečanje varnosti je opozarjanje udeležencev na t.i. nevarne cestne odseke. Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) izdaja poročilo, v katerem navaja odseke, ki so nevarni oz. terjajo od udeležencev dodatno previdnost. Določeni nevarni cestni odseki so že tudi označeni s posebnimi prometnimi znaki.

Menimo, da je v smeri a) prepoznavanja in b) ozaveščanja udeležencev prometa mogoče narediti še več. Prvi cilj nastajajoče storitve »Varno domov«, ki že ponuja prve rezultate, je naprednejša in učinkovitejša klasifikacija cestnih odsekov in ocena njihove stopnje nevarnosti. Binarna klasifikacija nevaren/nenevaren cestni odsek je namreč vse preveč poenostavljena - morebiti je določen cestni odsek nevaren le ob prometnih konicah, ali pa ob koncu tedna, morda ob dežju in/ali nizkih temperaturah, poleg tega pa je možno, da je varen samo za kolesarje in motoriste, za voznike osebnih avtomobilov pa ne. V namen lastne klasifikacije smo pridobili odprte podatke, ki jih redno objavlja AVP in vsebujejo podatke o 577344 prometnih nesrečah vse od leta 1994. Z uporabo metod strojnega učenja smo na osnovi podrobnejših podatkov o prometnih nesrečah (kot so: čas, udeleženci, vrste poškodb, stanje cestišča in okolice ob prometni nesreči ipd.) stopnjo nevarnosti določenega cestnega odseka tudi umestiti v časovne in druge okvirje.

Na tej osnovi ima projekt osrednjo funkcionalnost dinamičnega prikazovanja in opozarjanja na nevarne cestne odseke. Rešitev je sodobna enostranska spletna aplikacija, narejena s pomočjo knjižnice React, ki v osrednjem delu na zemljevidu (uporabljamo zemljevide OpenMaps) prikazuje nevarne cestne odseke v odvisnosti od podanih parametrov (npr. predviden čas potovanja, trenutno stanje na cestah ipd.). Cestni odseki so kvalificirani tudi glede na stopnjo kritičnosti, kar tudi prikažemo. Poleg osnovne funkcionalnosti – identifikacija stopnje nevarnosti cestnega odseka glede na podane parametre – uporabnikom trenutno že omogočamo prijazno integrirano brskanje po statističnih podatkih (obdelani podatki o prometnih nesrečah) in izpostavljamo zanimive povezave, ki smo jih z ustrezno obdelavo pridobili iz odprtih podatkov.

Glede na to, da je projekt v izdelavi, bomo v prihodnje ponudili še mnogo dodatnih funkcionalnosti. Ena izmed zanimivejših bo integracija preko vtičnika s sistemi za planiranje poti (npr. Google Maps), kjer bo naša rešitev denimo ob iskanju poti nudila uporabniku vpogled v realnem času ne samo, katera izmed poti od kraja A v kraj B je krajša / hitrejša, temveč tudi katera je varnejša (upoštevajoč parametre iskanja).

Kljub relativno začetnim fazam projekta (rešitev sicer že deluje, a je prostora za izboljšave in dograditve še ogromno) so predstavniki pristojnih služb v Republiki Sloveniji že izrazili veliko zanimanja za takšno rešitev ko bo na voljo za javnost. Rešitev si lahko ogledate tukaj.

Ogled dogodka je možen na uradnem portalu.