Islam = terorizem?!

Smemo dejanja enega posameznika posplošiti na celotno populacijo? Ali če povežemo na temo, smemo zaradi radikalnih islamistov, ki so zgolj ena veja celotnega islama, reči, da je islam v celoti teroristična vera? Posploševanje v modernem svetu je prepogosto, sploh pa, ko pričnemo odpirati temo o islamu v povezavi s terorizmom.

Kaj je islam?

Islam je ena izmed treh monoteističnih religij, ki je nastala iz istih korenin kot judaizem in krščanstvo. Danes velja za drugo najbolj razširjeno vero glede na število vernikov, takoj za pripadniki krščanske vere. Muslimane najdemo povsod po svetu, v zadnjem času tudi zmeraj bolj v Evropi, ki so jo zajeli številni migracijski tokovi. Islam velja za izredno zanimivo vero z bogato zgodovino, danes pa ga pogosto dojemamo samo iz negativne perspektive. Zakaj je temu tako?

Islam velja za izredno zanimivo vero z bogato zgodovino, danes pa ga pogosto dojemamo samo iz negativne perspektive.

Zakaj islam enačimo s terorizmom?

11. september 2001 je zagotovo znan večini na tem svetu, kot dan velike tragedije. Islamski skrajneži so tedaj napadli World trade center in povzročili veliko žrtev, škode in obenem pustili grd pečat v sodobni zgodovini islama. Pri tem pa je takoj potrebno pojasniti eno stvar. Ta teroristični napad in ogromno drugih je dejansko bilo izvedenih s strani teroristične skupine Al Kaida, ki sicer res pripada islamu, vendar zgolj eni izmed vej te obsežne vere.

To področje islama imenujemo radikalni ali tudi fundamentalni islam in je posledica razvoja islama v modernem času. Njegovi pripadniki se zavzemajo za enotnost vere in politične organizacije. Že iz tega izvira prvoten problem, da v politiko vpletajo vero in obratno. Na tak način skrajneži izvedejo ogromno napadov, ki jih enostavno želijo opravičiti skozi oči vere, njenih dogem in predvsem zapisov v Koranu (sveta knjiga islama).


 

Sklicevanje na Koran

Islamski skrajneži, ko storijo teroristične napade se zmeraj sklicujejo na vero, češ, da jim tako zapoveduje Koran. Pri tem gre pogosto za napačno tolmačenje besede džihad, ki pomeni versko dolžnost islamskih vernikov, s čimer skrajneži pogosto zagovarjajo svoja dejanja. V Koranu se izraz dejansko uporabi tudi v smislu svete vojne proti nevernikom oziroma pripadnikom druge vere, vojne za islam in njegovo širjenje, ter obrambe same vere. Vendar so vse te zadeve mišljene na miren in nenasilen način.

Kje je torej največji problem?

Pri veliko zadevah, ne samo pri tem problemu, imajo odločilno vlogo (predvsem Zahodni) mediji. Odličen primer je tako recimo sam napad na WTC, ko so mediji z negativnim poročanjem dogajanje še bolj potencirali. Mnogi mediji značilnosti, ki veljajo le za verske skrajneže, posplošijo na celoten islam in države, kjer prevladuje ta vera. Prav zaradi tega pa prične tudi vsak posameznik delati podobne zaključke. Prav zaradi tega je takšno negativno poročanje o islamu enostavno nesprejemljivo, sploh pa, ko želimo med besedo islam in terorizem postaviti enačaj.

Mnogi mediji značilnosti, ki veljalo le za verske skrajneže, posplošijo na celoten islam in države, kjer prevladuje ta vera.

Zaključek

Verske fanatike in skrajneže najdemo prav v vsaki veri, zato se hitro pojavi vprašanje, zakaj takšno izredno posploševanje prav znotraj islama? Za tem stoji ogromno političnih stvari, zgodovinskih dogodkov in podobno, ki jih je težko v celoti razumeti. Potrebno je vedeti, da islam vsekakor ni sopomenka terorizmu. Gre za veliko širši in kompleksen pojem, ki ga ne gre enačiti s terorističnimi napadi, ki jih izvaja le majhen odstotek pripadnikov islamske vere. Prav zaradi tega rasna nestrpnost v tako veliki meri in posploševanje medijev, ki dajejo skope informacije, do islamske vere enostavno ni sprejemljiva.