Ali mi upravljamo s časom ali čas upravlja z nami?

Ali mi upravljamo s časom ali čas upravlja z nami?

Upravljanje s časom, bolj poznano pod angleškim izrazom »time management«, je koncept, ki so ga začeli uporabljati v petdesetih letih prejšnjega stoletja predvsem zaradi zavedanja, da je čas redka dobrina. Danes z izrazom poimenujemo proces organiziranja in razporejanja časa med specifične dejavnosti. Dobro upravljanje s časom nam omogoča, da delamo pametneje in na tak način, da opravimo več dela v krajšem časovnem obdobju.

Danes z izrazom poimenujemo proces organiziranja in razporejanja časa med specifične dejavnosti.

Pred dobro polovico stoletja se je v ljudeh vzbudila želja po večji učinkovitosti, dobičku in doseganju zadanih ciljev, zato so začeli pozornost posvečati učinkoviti porabi časa. V ta namen so razvili številne tehnike, s katerimi so želeli optimizirati porabo časa. Potreba po teh se je pojavila predvsem v delovnih okoljih, kjer so lastniki podjetij začeli iskati načine in razvijati tehnike, s katerimi bi zaposleni opravili kar se da veliko dela v času, ki jim je na voljo.

Razlogov, zakaj se je dobro priučiti učinkovitega razporejanja časa, je kar nekaj. Kot pomembni posledici pravilno razporejenega časa sta se izkazali večja produktivnost in učinkovitost. Posamezniki, ki obvladajo tehnike optimalnega razporejanja časa, uživajo večji ugled, pogosteje napredujejo na višje položaje in imajo večjo možnost, da dosežejo pomembne življenjske in karierne cilje. Kljub svoji uspešnosti pa posamezniki, ki učinkoviteje razporejajo čas, ob opravljanju dnevnih dejavnosti redkeje občutijo stres.

Kot pomembni posledici pravilno razporejenega časa sta se izkazali večja produktivnost in učinkovitost.

Učinkovito upravljanje s časom je sposobnost, ki nam koristi na vseh življenjskih področjih, kot posebej pozitivna pa se izkaže v obdobju študentskega življenja. Večina mladostnikov se v obdobju študentskega življenja prvič sreča s pojmom samostojnosti, ki pa zraven vseh ugodnosti s seboj prinese tudi številne obveznosti. Če želimo uspešno jadrati med študijskimi obveznostmi, dokaj pospravljenim stanovanjem, druženjem s prijatelji in časom, ki si ga vzamemo zase, je upravljanje s časom zagotovo koristna sposobnost.

Če menite, da sodite med tiste, ki imajo slabše sposobnosti upravljanja s časom, naj vas ne skrbi, saj se lahko priučimo tehnik, s katerimi lahko bolj učinkovito razporejamo čas. Doran je izdelal model učinkovitega postavljanja ciljev, bolje poznan pod imenom model SMART. Poudaril je, da je pri doseganju želenih rezultatov ključnega pomena, da so zastavljeni cilji specifični, merljivi, dosegljivi, realni in časovno jasno določeni. Na uspešnost doseganja ciljev pomembno vpliva nadzor nad doseganjem ciljev, s tem pa tudi izboljšamo lastno učinkovitost. Na tem mestu je vsekakor zaželeno, da je oblikovan akcijski načrt, v katerem so jasno zastavljeni cilji in koraki, ki jim je treba slediti, da želen izid tudi dosežemo. Načrt naj zajema jasno in natančno oblikovan urnik, pozitivno je, da predvidevamo več poti in načinov, kako lahko želen cilj dosežemo, in da oblikujemo kontingenčni načrt. Na boljšo produktivnost vplivajo tudi odmori, zato jih ne smemo pozabiti vključiti v svoj urnik. Ključnega pomena pri uspešnem upravljanju s časom so jasno postavljene prioritete, ki usmerjajo naše delovanje. Pomembno je, da čas in trud primarno vlagamo v dejavnosti, ki vodijo k doseganju zastavljenega cilja, in manj v tiste, ki so pri doseganju cilja nepomembne.

Uspešno upravljanje s časom se je izkazalo kot zelo pomembno pri usklajevanju različnih področij našega življenja: študija, družine, konjičkov in druženja. Učinkovito razporejanje časa nam omogoča, da čas namenimo področjem, ki nam dosti pomenijo, kot sta druženje z družino in prijatelji ter skrb za zdravje in dobro počutje. Pomembno je, da cenimo čas, ki nam je na voljo, in ga porabimo za stvari, v katerih uživamo.

Pomembno je, da cenimo čas, ki nam je na voljo, in ga porabimo za stvari, v katerih uživamo.

Če uspešno razporejamo čas, je manjša verjetnost, da se bomo znašli pod stresom, saj imamo boljšo kontrolo nad količino časa, ki nam je na voljo. S tem nadzorom nad časovnimi roki se posledično počutimo bolj mirne in sproščene, kar nam omogoča uspešnejše spopadanje s stresom in izčrpanostjo.   

Čim bolj se je treba izogibati prokrastinaciji in zavlačevanju, ki ju raje nadomestimo s samodisciplino. Nikakor pa ob vsej produktivnosti in zakopanosti v delo ne smemo pozabiti nase, zato je pomembno, da se ob doseženem vmesnem ali končnem cilju ustrezno nagradimo.  

Ne smemo pozabiti nase, zato je pomembno, da se ob doseženem vmesnem ali končnem cilju ustrezno nagradimo.