Kar se zgodi na filofaksu naj ne ostane na filofaksu

Oddelkov je veliko, dogodkov pa še več

Študent redko dobi priložnost, da se pohvali z velikim številom kakovostnih dogodkov, ki jih ponuja njegova fakulteta, in poskrbi, da tisto, kar se zgodi na filofaksu, ne ostane zgolj na filofaksu. Vendar pa ob takšni nalogi, kot je pisanje članka o dogajanju na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, hitro ugotovi, da se mu je več kot polovica dogodkov med študijskim letom izmuznila izpred oči. Glavni razlog, da je tako, predstavlja dejstvo, da je FF UM sestavljena iz dvanajstih oddelkov, ki redno in vsak posebej zadovoljujejo dokaj specifično vedoželjnost svojih študentov.

Na kratko po oddelkih
V maju je Oddelek za anglistiko in amerikanistiko organiziral konferenco, na kateri je bilo moč slišati najrazličnejše prispevke o neenakosti med spoloma in delovanju konstruktov spola v vsakdanjem življenju. Poleg profesorjev so na oddelku aktivni tudi študenti. English club nas je vsak mesec povabil na tematsko obarvano druženje.

Za pester izbor dogodkov so zaslužni tudi študenti FF UM!

Na Oddelku za filozofijo so v tem študijskem letu poleg različnih predavanj in praznovanja ob svetovnem dnevu filozofije potekali trije simpoziji. Mednarodno konferenco »Putnamova pot« ter strokovni posvet in simpozij z naslovom »Nihilizem med mladimi – kakšno zdravilo ponuja filozofija?« so organizirali profesorji, študenti pa se lahko pohvalijo z organizacijo tretjega, letos mednarodnega študentskega filozofskega simpozija.


Oddelek za geografijo je organiziral kar nekaj potopisnih predavanj, na katerih so obiskali Rusijo, Srbijo, Avstralijo, Islandijo in Španijo. Na Oddelku za germanistiko so pred kratkim proslavili dan medkulturne germanistike in organizirali predavanje dr. Anselma Heinricha. Oddelek za madžarski jezik in književnost pa je v letošnjem študijskem letu gostil profesorici s Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu, red. prof. dr. Évo Hózsa in izr. prof. dr. Hargito Futó Horváth.


Tudi študenti pedagogike so imeli priložnost slišati strokovnjake s svojega področja, npr. prof. dr. Gerharda Rabensteinerja. Oddelek za prevodoslovje je v sklopu predmeta »prevajanje in tolmačenje kot poklic« v goste povabil nekdanje študente, ki so svoje mlajše kolege seznanili z delom prevajalca/tolmača. Umetnostni zgodovinarji pa so v skladu s svojim poslanstvom poleg organiziranja predavanj pripravljali razstave.


Prepričana sem, da ste slišali za projekt »Kako si?«, konferenco »PsihoŠIK« in predavanja –»Dosjeji Ψ«. Našteto predstavlja plod dela članov Društva študentov psihologije Maribor. Tudi Oddelek za sociologijo se lahko pohvali s svojim Sociodnevom in drugimi dogodki, npr. s predavanjem Rudija Rizmana. Oddelek za slovanske jezike in književnost je poleg gostujočih predavanj ob 20. slovenskih dnevih knjige organiziral literarno matinejo s pisateljico Janjo Vidmar. Ostanejo nam dogodki Oddelka za zgodovino. Dovolite, da izpostavim delovanje Društva študentov zgodovine ISHA. Letošnje obiskovalce Festivala Lent so z znanjem razvajali na štirih zgodovinskih sprehodih po Mariboru.

Dogodkov, ki študenta družbeno aktivirajo, je premalo.

Kolektiv PIZDA!, dobrodošli!
Verjemite, dogodkov, ki dopolnjujejo študentovo znanje, ki ga že tako ali tako pridno pridobiva na rednih predavanjih, je dosti. Poznam pa kar nekaj študentov, ki na fakulteti pogrešajo še več dogodkov, ki jih na naši fakulteti sicer organizira kolektiv PIZDA! Lani so študentom s svojim dogodkom »Univerza v 21. stoletju« omogočili kakovostno razpravljanje o noveli Zakona o visokem šolstvu, letos pa smo lahko obiskali njihovo celodnevno dogajanje pod skupnim imenom »Rosa je bosa, ker je prekarka«.