Tutorstvo za tuje študente in študentke na FF

Erasmus je program mednarodne mobilnosti študentov, katerega namen je omogočiti tujim študentom izkusiti študij v Sloveniji in obratno. Ta mednarodna mobilnost je v današnjem globalnem okolju ključna za vzpostavljanje medkulturnih stikov.

Kot tutor za tuje študente je moja naloga, da sem tujim študentom in študentkam na voljo za pomoč ter svetovanje. Tako skupaj s študenti iščem rešitve za pojavljajoče se težave, kot so npr. težave dostopa do urnikov, težave pri korespondenci s predavatelji, vprašanja v zvezi z izpiti itd. Pomoč in mnenje nudim tudi tujim dijakom, ki se zanimajo za študij na fakulteti. V času pisanja tega premisleka sem v korespondenci z dijakinjo iz Kanade. V kratkem se bo preselila v Slovenijo in jo zanima življenje v Sloveniji ter delovanje na fakulteti. Moja naloga je zagotoviti, da njej in posameznikom v podobnem položaju podam transparentno ter pristno sliko študentskega življenja pri nas in jim pomagam pridobiti informacije za vpis na fakulteto.

Tesno sodelujem tudi z referatom za tuje študente. Nanj pogosto usmerjam študente in študentke, kadar potrebujejo informacije, na katere sem ne morem odgovoriti, ker s temi informacijami ne razpolagam.  Referatu nudim pomoč pri distribuciji informacij med tuje študente in študentke, saj sem z njimi v tesnem stiku, ter zagotavljam, da pravočasno dobijo pomembne informacije. Izvedel sem npr. prilagojeno različico AIPSanja, kjer sem posredoval pomembne informacije o opravljanju izpitov na naši fakulteti. Letošnje študijsko leto sem svojo funkcijo opravljal preko spletnega okolja, kar mi je delo otežilo, saj nisem dobil priložnosti, da bi se s študenti družil v živo ter jih osebno spoznal. Kljub temu se trudim, da se med seboj spoznamo in povežemo.

V drugem semestru načrtujem družabne večere preko spletnega okolja, katerih namen je druženje in sproščanje, kot sta filmski večer in večer družabnih iger, da bodo imeli  študenti in študentke ob študiju čas za oddih, sprostitev in zabavo.