Nevrolingvistično programiranje

Nevrolingvistično programiranje (ali NLP) je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja. Je nov pristop v komunikaciji in osebnem razvoju ter rezultat raziskav komunikacije človeškega vedenja in procesov, ki ga krmilijo. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju uspešnosti in modeliranja odličnosti v vedenju.

(vir: https://www.nlp-praktik.si/praktik-nlp-cena-je-dostopna/) 

 

NLP ponuja niz praktičnih tehnik, ki se jih naučimo enostavno in z lahkoto. Z uporabo NLP tehnik lahko postanemo dober komunikator in dosežemo učinkovitost na vseh področjih našega življenja in dela. Uči nas, kako nezavedne procese kreiranja odličnosti naredimo zavedne in kako omogočiti vsem ljudem, da te procese sprožijo in razvijajo. Omogoča nam razumevanje, kako se ustvarjajo vedenjski vzorci, hkrati pa nam pomaga nadomestiti nezaželene vedenjske vzorce s takšnimi, ki nas bodo pripeljali do zastavljenega cilja.

NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vsa sredstva in možnosti za kakršnekoli spremembe. Ukvarja se z usmerjanjem k ciljem in rezultatom ter k njihovi čim prejšnji uresničitvi. Nauči nas, kako se spreminjati na boljše in pomagati drugim, da storijo enako. Odkriva lastne modele mišljenja, učenja, motivacije in osebnega razvoja.

 

OD KOD IZRAZ NLP?

NEVRO se nanaša na povezave med čuti in živčnim sistemom, kako s pomočjo čutil in čutov dojemamo zunanji svet in si s spomini ter imaginacijo ustvarjamo lasten notranji svet.

LINGVISTIKA raziskuje, kako človek uporablja jezik, izraža svoje misli in poimenuje doživetja.

PROGRAMIRANJE opisuje proces učenja, ki temelji na zavestnem in je ciljno usmerjeno k ravnanju. Z zavestnim procesom učenja lahko pre-programiramo vzorce vedenj in razmišljanj, ki nas omejujejo in se naučimo ustreznejših.

 

STEBRI NLP – OSNOVNE STRATEGIJE USPEHA

  1. USMERJENOST V REZULTAT, CILJ

Bolj točno in natančno kot si zastavljamo cilje, bolj kot vemo, kaj hočemo, lažje bomo programirali svoje možgane, da bodo naše delovanje vodili v smer uspešnih rezultatov – uresničevanja teh ciljev. Tako bomo tudi lažje iskali in opazili poti ter možnosti za njihovo doseganje. Za cilje je pomembno, da so aktivni, natančni, naravni, usmerjeni v rešitev, merljivi, ustreznega obsega in znotraj naših moči.

 

  1. FLEKSIBILNOST, PROŽNOST V VEDENJU

Nabor vedenj in odzivov posameznika si prizadevamo razširiti zato, da bo le-ta lahko v čim več komunikacijskih situacijah od sogovornika dobil takšen odziv, kot ga želi. Prožnost v vedenju se tako nanaša na sposobnost početi nekaj na drugačen način. Kot je dejal Einstein: ''Početi stvari na enak način in pričakovati drugačne rezultate je norost.''

(vir: https://norden.farm/events/colour-therapy-psychology-of-colour)

  

  1. OSTRINA ČUTOV

Večja kot je ostrina naših čutov, bolje lahko razumemo svojo okolico, jo lažje sprejemamo, z njo sodelujemo in jo vodimo. Omogoča nam dober stik in vstopanje v sogovornikov model sveta, hkrati pa omogoča ohranjanje lastne integritete. Z njo prav tako ustvarimo zaupanje in sodelovanje, v katerem se naši sogovorniki lahko prosto in naravno odzivajo.

 

  1. DOBER STIK IN POZOR

NLP nam daje tehnike hitrega vzpostavljanja odnosa s sogovornikom ne glede na to, s kako zelo različnimi posamezniki komuniciramo oz. želimo vzpostaviti odnos. Tako gradimo okolje in mrežo, ki nas pri doseganju naših ciljev podpira.

 

Viri in dodatno branje:

[1] https://www.nlp-praktik.si/

 

Članek lekturno pregledala Melani Potrč.