ZAZNAVNI SISTEM VAKOG

Dražljaje (informacije) sprejemamo skozi 5 osnovnih čutil: oči, ušesa, kožo, nos in jezik. Teh pet sprejemnih kanalov označujemo s črkami V za vizualno, A za avditivno, K za kinestetično, O za olfaktorno in G za gustatorno. Slednji bomo v nadaljevanju obravnavali pod kinestetično.

Kombinacija prejetih informacij preko teh petih kanalov predstavlja model sveta posameznika. Vsak obdeluje informacije na drugačen način tako, da zadovolji potrebe svojega spoznavnega modela. Nekomu so bliže informacije, ki jih prejme preko sluha, drugemu preko vida, spet tretjemu preko tipa. Kljub temu da zdrav človek zaznava z vsemi čutili, je pogosto ena orientacija nadpovprečno razvita na račun drugih (npr. imamo fotografski spomin, vendar si nikakor ne moremo zapomniti imen ljudi). Posameznikov prevladujoč sistem zaznavanja najbolj izstopa v okoliščinah, ko je ta pod stresom.

Ljudje z različnimi najbolj razvitimi zaznavnimi kanali živijo v različnih svetovih. Težave se pokažejo pri sporazumevanju, ko želi nekdo iz enega zaznavnega sveta razumeti sogovornika iz drugega.  Že samo ta razlika vpliva na to, s kom se hitro razumemo in kdo nam predstavlja izziv za razumevanje.

 

Da se izognemo konfliktom in nerazumevanju sogovornika, je ključno prepoznati njegov zaznavni svet. Torej, ali je naš sogovornik bolj vizualni tip, bolj kinestetični tip ali bolj avditivni tip. To lahko naredimo na več načinov.

  1. OPAZOVANJE OČI, POGLEDA

Kako naš sogovornik obdeluje podatke, lahko prepoznamo po vzorcih očesnih premikov:

  • vizualno (V) - pogled navzgor in naravnost pomeni procesiranje v slikah,
  • avditivno (A) – pogled v smeri proti ušesom pomeni procesiranje v zvokih,
  • kinestetično (K) – pogled desno navzdol pomeni procesiranje v občutkih.

 

  1. POSLUŠANJE IN ZAZNAVA PROCESNIH BESED

Procesne besede označujejo, kateri čutni sistem uporablja posameznik v določenem trenutku.

  • Vizualne procesne besede: na štiri oči, moj pogled na to je …, izgleda kot, jasno videti, glej, glede na opazovano, poglej, se vidiva, v tej luči, imeti vpogled v …
  • Avditivne procesne besede: poslušati, poklicati, zveni znano, sama ušesa so ga, govoriti, je rekel, to se sliši, povedati neslišno, glasno, pogovor …
  • Kinestetične procesne besede: spoprijeti se, navezati stik, narediti, vztrajati, položiti karte na mizo, dotik, mrzlo/toplo, preizkus, prijetno, lotiti se, gibanje …
  1. ZAZNAVA ZNAČILNOSTI POSAMEZNEGA TIPA

Posamezni tip človeka lahko prepoznamo tudi s pomočjo značilnosti, ki ga opisujejo. To seveda ne pomeni, da mora vse od naštetega držati zanj. Določene karakteristike, ki veljajo zanj, lahko najdemo tudi pri drugih tipih. To je povsem običajno, saj za zaznavo sveta in ustvarjanja notranjega modela uporabljamo vsa čutila, le eno pa prevladuje.

Vizualno orientirani ljudje

Ti uporabljajo predvsem svoje oči za stik s svetom okoli sebe in poudarjajo vizualizacijo kot sredstvo za lažje pomnjenje in odločanje. Govorijo hitro, tako pri oblačenju kot pri predstavitvah jim je pomemben videz. Geste z rokami, s katerimi rišejo stvari, o katerih govorijo, so večinoma v višini glave. Zaradi vizualnih asociacij imajo dober spomin za slike, a hkrati pogosto druge prosijo, da ponovijo, kar so povedali. Raje imajo pisna kot ustna navodila, ustna sporočila tudi večkrat pozabijo prenesti. Prav tako raje berejo sami (in zelo hitro), kot bi pri tem poslušali druge. Potrebujejo pregled nad 'celotno sliko' oz. namenom projekta, da lahko začnejo delati na njem. Včasih se ljudje tega tipa 'izklopijo'. Vedo, kaj bi radi povedali, vendar včasih ne najdejo pravih besed.

Avditivno orientirani ljudje

Pri sprejemanju in podajanju informacij se najbolj zanašajo na izgovorjeno besedo. Govorijo melodično in se pogovarjajo sami s seboj (notranji monolog). Geste z rokami so večinoma v višini prsi (dirigiranje, razlaganje). Hrup jih lahko zmoti, imajo pa zelo radi glasbo in poslušanje zgodb. Uživajo v branju naglas in poslušanju, med tihim branjem premikajo ustnice. Pisanje in črkovanje jim lahko povzroča težave, njihovo močno področje pa je pripovedovanje. Spomnijo se pogovorov iz preteklosti in lahko dobesedno ponovijo, kar so slišali. So zelo komunikativni, radi se pogovarjajo in uživajo v dolgih diskusijah.

Kinestetično orientirani ljudje

Ta tip ljudi je senzibilen za dotik in občutke. Ko se učijo in sprejemajo odločitve, se zanašajo na svoje notranje občutke. Med pogovorom se radi dotikajo drugih, zato stojijo zelo blizu sogovorca, govorijo počasi. Geste z rokami so večinoma v višini trebuha ali nižje. Stvari si najbolje zapomnijo, če jih poskusijo, zato se učijo skozi izkušnje. Ne morejo biti dolgo pri miru, saj imajo zelo rad gibanje, športne aktivnosti aktivne vaje in igrice. Med branjem si pogosto vrstice označujejo s prstom, njihov rokopis je lahko zelo neberljiv.

 

Za komunikacijo je izjemno pomembno zavedanje, da smo ljudje različnih tipov. To nam pomaga pri uspešnejši komunikaciji, saj se lahko sogovorcu prilagodimo in približamo glede na njihov tip, s čimer zmanjšamo število konfliktov in smo pri komunikaciji uspešnejši. Z izbiro pravih procesnih besed (glede na tip sogovorca) se mu lahko bolje približamo, sogovorcu pa bo sam pogovor doprinesel mnogo več, kar je v prvi vrsti tudi naš cilj.

 

Lekturno pregledala: Melani Potrč.