ŠTUDENTSKA ANKETA - VEŠ, KAJ JE IN ČEMU SLUŽI?

 

Vsi vemo, o kateri študentski anketi govorimo. Ja, tisti, ki jo moraš obvezno rešiti, da ti sistem AIPS pusti, da se vpišeš v višji letnik. Verjamem, da se vsak študent vsaj trikrat na leto sprašuje, kaj sploh je ta študentska anketa, zakaj jo mora izpolnjevati in čemu sploh služi. Večinoma jo študenti izpolnjujemo samo zato, ker jo moramo in jo izpolnimo tik pred vpisom v višji letnik. Pa je to prav? Ste kdaj pomislili, za kaj točno se uporablja anketa in kakšen vpliv ima?

Kaj sploh je študentska anketa?

Študentje smo tisti, ki poslušamo predavanja predavateljev ali, z drugačnimi besedami, koristimo »storitev izobraževanja« in smo tako edini, ki lahko ocenjujemo kakovost storitve. To oceno podajamo z izpolnjevanjem študentske ankete. Anketa je torej  orodje, s katerim lahko študentje neposredno izražamo svoje mnenje o pedagoškem procesu in delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti.

Anketa se izvaja v elektronski obliki na sistemu AIPS in jo moramo izpolniti za vsako učno enoto ali predmet posebej. Kot že rečeno, je izpolnjena anketa pogoj za vpis v višji letnik.

Tudi če še ne verjamete v študentsko anketo, je zelo pomembno, da se potrudimo na vsa vprašanja odgovoriti kar se da natančno in iskreno, če želimo, da bo dosegla svoj namen in primeren učinek.

Ali veš, zakaj vse se uporabljajo rezultati študentske ankete?

Rezultati študentske ankete se uporabljajo v naslednjih primerih:

Rezultati študentske ankete se uporabljajo pri podajanju mnenja v postopku habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Če želi oseba opravljati delo profesorja ali profesorice oziroma izvajati pedagoški proces, se mora namreč habilitirati v ustrezni naziv. Zagotovo se zdaj sprašujete, kaj pomeni beseda »habilitacija«?

Habilitacija je »dovoljenje za poučevanje na univerzi«. Pridobitev habilitacije predstavlja pogoj za zasedbo delovnega mesta. Za pridobitev naziva mora kandidat izpolnjevati različne kriterije ­ znanstvenoraziskovalne oz. umetniške, strokovne in pedagoške. Pedagoška usposobljenost se presoja na podlagi portfolia pedagoške usposobljenosti in na podlagi mnenja študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete in obrazloženih utemeljitvah študentskega sveta.

Torej, da posplošimo. Če profesor želi opravljati delo predavatelja, se mora habilitirati. V tem procesu mora študentski svet na vaši fakulteti podati mnenje, ali svoje delo do sedaj opravlja dobro ali ne. To stori na podlagi rezultatov študentskih anket. Če študentje anketo rešujemo realno in kritično, naš prispevek lahko povzroči spremembo. To so dolgoročni procesi, saj se zadev ne da spremeniti iz danes na jutri, a vsak doprinos k boljši prihodnosti je pomemben.

Prav tako se rezultati študentske ankete uporabljajo kot podlaga za razgovore ­ po pravilniku mora namreč dekan fakultete opraviti razgovore z negativno ocenjenimi visokošolskimi učitelji in visokošolskimi sodelavci.

Če študentje nismo zadovoljni z delom profesorja, to izrazimo v anketi in je profesor negativno ocenjen, ima to posledice. Dekan mora z vsemi negativno ocenjenimi profesorji opraviti razgovor, na katerem je prisoten tudi študent ­ prodekan za študentska vprašanja. Na razgovoru se razpravlja o profesorjevem pedagoškem delu in sprejeti se morajo ukrepi za izboljšave. Ker je na razgovoru prisoten tudi naš predstavnik, torej študent, ima on takrat možnost predstaviti mnenje študentov in predlagati izboljšave.

In navsezadnje rezultate študentske ankete uporabljajo tudi vaši kolegi v študentskem svetu. Vsako leto, ko so pripravljeni rezultati študentskih anket za preteklo študijsko leto, morajo analizirati rezultate in predlagati ukrepe. Tukaj imamo študentje možnost izpostaviti vse, kar je slabo in bi bilo potrebno spremeniti. Na primer, če imate občutek, da imate pri določenih predmetih premalo kontaktnih ur in da ne morete predelati vse vsebine, je to potrebno označiti v študentski anketi. Le če bomo realno reševali anketo, bo lahko študentski svet podal realne ukrepe.

Povsem jasno je, da je študentska anketa pomembno orodje in je najbolj uporabna, če jo študentje rešujemo realno in kritično. Pogosto se pojavijo dvomi o anonimnosti ankete, a so le-ti nepotrebni. Na Univerzi v Mariboru namreč zagotavljajo, da je anketa popolnoma anonimna. Rezultati ankete se beležijo ločeno od sistema AIPS, čeprav jo tam izpolnjujemo. Profesorji tako ne vidijo, kdo je dal kakšno oceno ali komentar.

Za konec naj vas potolažim … Vsi poznamo Harvard, famozno in svetovno znano ameriško univerzo – tudi tam morajo študentje reševati študentsko anketo, verjetno v nekoliko drugačni obliki, pa vendarle smo na istem.

Še enkrat vas pozivam, da anketo rešujete sproti, kritično in čim bolj realno. Naši odgovori in ocene v anketi so podlaga za izboljšanje kakovosti, kjer je to potrebno. Morda to ne bo ravno koristilo vam, bo pa koristilo vsem generacijam, ki pridejo za vami.