Delovno-motivacijski vikend tutorjev 2023

V petek, 17.11., smo se Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje skupaj s tutorji osmih fakultet v jutranjih urah odpravili iz Maribora proti Ribnici na Pohorju. Nadaljnja dva dni smo namenili že tradicionalnemu Delovno motivacijskem vikendu tutorjev, katerega osrednji namen je predstavitev in medsebojno spoznavanje tutorskih ekip ter izobraževanje, ki tutorje opremlja s kompetencami za izvajanje njihovega dela. Kmalu za našim prihodom smo brž začeli z delavnicami, ki so jih tutorske ekipe pripravile za svoje sovrstnike.

Od snemanja videev do sipanja svetlobe

Prvo delavnico so izvedli tutorji iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, in sicer na temo kratkotrajnih video vsebin. Najprej so nam izbrano tematiko na kratko predstavili, nato pa je vsaka ekipa morala posneti svoj video na izžrebano temo. Pri tej delavnici so nastali odlični izdelki, ki so udeležence nasmejali do solz. Nato smo nadaljevali z delavnico o spominu in tehnikah za izboljševanje le-tega, ki so jo pripravili tutorji Filozofske fakultete. Temo so predstavili s pomočjo najrazličnejših praktičnih primerov, ki so jih lahko preizkusili tudi ostali udeleženci in na koncu delavnico zaokrožili z vodeno meditacijo. Nato, je sledila delavnica Fakultete za naravoslovje in matematiko. Tutorska ekipa omenjene fakultete je pripravila delavnico na temo sipanja svetlobe. Ta pojav so jasno razložili na primerih iz vsakdanjega življenja in ga s praktičnim poskusom pokazali tudi v živo. Po zaključeni delavnici je sledilo kosilo in nekaj prostega časa, da so si tutorji lahko nabrali novih moči za preostanek popoldneva.

 

Kaj je elevator pitch, kaj so Peltonove turbine in kako dobro poznaš pravo?

Ko so bili pripravljeni, smo začeli še z drugim sklopom delavnic. Naslednji so se nam predstavili tutorji Ekonomsko poslovne fakultete z delavnico, ki nas je izobrazila o Elevator ptich-u. Tutorjem je bilo najprej podano nekaj teoretične osnove, nato pa je vsaka izmed tutorskih ekip morala predstaviti en izdelek in čim bolj prepričati ostale. Izkazalo se je, da imamo med tutorji kar nekaj talentiranih govorcev, za kar so ob koncu svojega govora poželi močan aplavz. Nato smo nadaljevali z delavnico tutorjev Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, ki so za nas pripravili kviz Kahoot. V njem so razbijali mite, ki se pojavljajo v kmetijstvu in podajali še dodatne zanimive informacije. Delavnico, ki je sledila so pripravili tutorji Pravne fakultete. V njej so nam predstavili primere iz področij kazenskega, obligacijskega, stvarnega, delovnega, dednega, mednarodno-kazenskega in ustavnega prava. Da bi omenjena področja čim bolje razumeli, so tutorskim ekipam razdelili primere pravnih situacij, ki jih je bilo potrebno na premišljen način razrešiti. Temu je sledila delavnica tutorjev Fakultete za strojništvo. Ti so za nas pripravili predstavitev Peltonove turbine, ki so jo tutorske ekipe na koncu tudi izdelale iz lesenih žličk in zamaškov. Kot zadnji so se predstavili tutorji Fakultete za organizacijske vede. Njihova delavnica je zadevala tematiko učinkovite komunikacije in reševanja konfliktov. Izbrano temo so odlično predstavili in jo podkrepili s praktičnimi primeri, o katerih so tutorji v skupinah diskutirali. Nato je sledila večerja, po kratkem počitku pa še teambuilding igre. Nazadnje smo tutorstvu zapeli za rojstni dan in večer zaokrožili z druženjem vseh tutorskih ekip.

 

Za na konec pa še trivia!

Naslednje jutro smo začeli z okusnim zajtrkom, nato pa je sledilo izobraževanje na temo ŠOUM. Da bi tutorje čimbolj motivirali k spoznavanju organizacije smo njihovo znanje na koncu preverili s trivio. Tutorji znotraj ekip so se reševanja lotili zelo zagnano, kar se je izkazalo pri njihovih izjemnih rezultatih. Zmagovalci trivie, tutorji Pravne fakultete, so na koncu prejeli praktične nagrade. Po končanem izobraževanju smo še pojedli kosilo, nato pa se je naš Delovno motivacijski vikend tutorjev že približeval koncu, zato smo se v zgodnjih popoldanskih urah odpravili nazaj proti Mariboru.