IZPITNO OBDOBJE

Pred vrati je poletno izpitno obdobje. Vsak študent bi se verjetno strinjal, da je izpitno obdobje eno stresnejših delov študentskega življenja. Sploh na začetku študija večina študentov ne ve točno kako poteka, kakšne so njihove pravice in dolžnosti v sklopu omenjenegaV nadaljevanju lahko preberete nekaj ključnih informacij o samem izpitnem obdobju. 

 

Kaj je izpitno obdobje? 

Vsako študijsko leto je sestavljeno iz treh izpitnih obdobjih – zimskega, poletnega in jesenskega. V tem času pedagoški proces ne poteka. Pri vsakem predmetu morajo biti razpisani najmanj štirje izpitni roki z izjemami, kjer je mogoče sprotno preverjanje znanja v obliki kolokvijev, seminarskih nalog, poročil ipd. Izpit je lahko ustni ali pisni, za vsaki učno enoto je to navadno podrobneje opredeljeno v učnem načrtu predmeta. Nekateri profesorji omogočijo študentom tudi tako imenovani predrok, ki se izvaja v času pedagoškega procesa in ne v izpitnem obdobju. Opredelimo ga lahko kot nekakšen dodaten rok, čeprav ni pravilo.  

Veliko študentov po odpisanem izpitu komaj čaka povratno informacijo, kako mu je šlo. Rezultate lahko pričakuješ v roku osmih dni po pisnem izpitu, kot je opredeljeno v pravilniku o ocenjevanju znanja. Izjema je izpit na katerega je pristopilo več kot 100 študentov naenkrat. V primeru nezadovoljstva z oceno obstaja možnost vpogleda v izpitno polo, načeloma na terminih govorilnih ur profesorja. Možnost je tudi, da pa vložiš ugovor zoper dobljene ocene naslovljen na dekana fakultete, ki nato sestavi komisijo z namenom pregleda izpita in ponovnega preverjanje znanja.  

V času študija vsaj enkrat slišimo za komisijski izpit, kljub temu, pa vedno ne vemo kaj točno pomeni. Komisijski izpit je vsak četrti in naslednji rok in se opravlja pred komisijo. Za komisijski izpit je potrebno plačilo po veljavnem ceniku fakultete. Izpit lahko opravljaš največ 6-krat. V kolikor ti tudi v šesto ne uspe opraviti izpita, še vedno lahko podaš ugovor zoper oceno. V kolikor ti tudi tako ne uspe opraviti izpita, te izpišejo iz študijskega programa (ne iz fakultete).

 

Sprotno preverjanje znanja 

V času, ko ni izpitnega obdobja in izpitov se večina študentov pri nekaterih učnih enotah sreča sprotnimi preverjanji znanja v obliki kolokvijev, poročil, seminarskih nalog itd. Kolokviji so koncept podoben srednješolskemu, kjer s sprotnim preverjanjem znanja po delih, opravljaš celotno izpitno snov, ki se na koncu lahko šteje kot opravljen izpit, vendar to ni nujno. Včasih so opravljeni kolokviji lahko le pogoj, da k izpitu sploh pristopiš ali pa z njimi opraviš le del skupne izpitne ocene.  

 

Prijava/odjava 

Prva pomembna stvar na začetku izpitnega obdobju je, da se na izpite h katerim želimo pristopiti pravočasno prijavimo. Prijava poteka preko AIPS-a. Najprej je potrebno preveriti, kakšen je pravočasen rok prijave, saj se od fakultete do fakultete razlikuje. Odgovor na omenjeno je najlažje pridobiti na referatu fakultete. V primeri negotovosti ali nezadostne priprave pred izpitom , se lahko odločiš ,da k izpitu ne pristopiš tudi če si že prijavljen. Pogoj je da da se je potrebno odjaviti v določenem  roku. V primeru da ne pride do odjave in prav tako ne do pristopa k izpitu  ti je onemogočeno opravljanje izpita v naslednjem roku. 

 

Izpitno obdobje v času koronavirusa 

Vsak se sprašuje, kakšno bo izpitno obdobje v času praznih predavalnic, poučevanja preko zaslonov in vseh zaščitnih ukrepov, na katere smo že dodobra navajeni. Od aprila letos je spet možno izvajanje dejavnosti vezane na pedagoški proces v živo na fakultetah ob upoštevanju smernic NIJZ. V praksi ima vsaka fakulteta avtonomijo odločanja glede izvedbe izpitnega obdobja, kar pomeni da navadno nosilec učne enote določi ali bo izpit potekal na daljavo ali kot v  času pred epidemijo v živo. Priporočamo, da se za vsak izpit posebej pozanimate pri izvajalcu učne enote, ki vam bo postregel z najbolj verodostojnimi informacijami glede izvedbe izpita. Omeniti je potrebno da na Univerzi v Mariboru za pristop k izpitu v živo ni potreben status PCT. 

 

Upamo, da vam bo vsebina koristila in jo boste s pridom uporabili. Za več takih in podobnih vsebin na temo študija pa obiščite našo spletno stran tutorsoum.si ali nas povšečkajte na instagramu in facebooku tutorsoum.