Študijski proces na Univerzi v Mariboru, prilagojen Covid-19

Izbruh novega koronavirusa v svetu je dosegel razsežnosti pandemije, kar pomeni, da se je ta nevarnost za zdravje razširila praktično po vsem svetu. Temu so sledili mnogi ukrepi, ki se dnevno dopolnjujejo. Pravzaprav čez noč so se zaprle izobraževalne ustanove, športni centri, številne trgovine, restavracije, kozmetični saloni, kulturne storitve, itd. V Sloveniji je sicer letos epidemija covida-19 bila razglašena že spomladi, od 12. marca do konca maja. Že takrat je tudi Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM) izdala načrt, s katerim je svoje delovanje prilagodila novonastali situaciji in si tako prizadevala zmanjšati negativen vpliv ter morebitne motnje, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo.

Univerza v Mariboru je zato pristopila k izvedbi pedagoškega procesa na daljavo. Ves študijski proces se je tako preselil iz predavalnic v dnevne sobe predavateljev in študentov. Študentje smo prejeli natančna obvestila o nadaljnjem poteku predavanj, morebitnih kasnejših nadomeščanjih in o samostojnem delu. UM je pripravila tudi navodila za uporabo orodja MS Teams, preko katerega zdaj potekajo predavanja na daljavo. Microsoft Teams se je za potrebe poučevanja na daljavo izkazal kot dobra in učinkovita izbira.

Za vsebine in gradiva študentje še naprej uporabljamo učno e-okolje UM e-študij, ki smo ga vajeni uporabljati že tekom rednega študijskega procesa, predvsem za komunikacijo s profesorji. Najpomembnejša prednost spletnih učilnic UM e-študija so aktivnosti, ki jih profesor izbere po svojih presoji in pripravi za študente. Med najpogostejšimi so npr. kvizi, forumi in naloge. Naj omenim še eno izmed prednosti uporabe orodij MS Teams in UM e- študija, oba namreč zagotavljata tudi možnost uporabe mobilne aplikacije. UM je s tem študentom omogočila, da kritičen čas ne bi preveč vplival na potek študijskih obveznosti. Zagotovila je, da se bodo študijske obveznosti tako ali drugače izvedle v celoti. Na pomoč pri zagotavljanju nemotenega študijskega procesa so priskočile tudi knjižnice. S strani Univerzitetne knjižnice Maribor smo študentje prejeli obvestila o poteku izposoje gradiva na daljavo. Zaradi velikega povpraševanja po možnosti izposoje tiskanega gradiva v času zaprtja knjižnice so pripravili spletno naročilnico, s katero lahko člani naročajo manjšo količino gradiva, ki ga nujno potrebujejo za opravljanje študijskih obveznosti. Naročila se enkrat tedensko pošiljajo po pošti v priporočenem pismu.

Podoben sistem izposoje gradiva na daljavo je uvedla tudi knjižnica fakultete, ki jo obiskujem, knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Maribor. Dokler se situacija ne bo umirila in osebni obisk v knjižnici ne bo mogoč, se bodo storitve izposoje prav tako opravljale na daljavo po pošti.

V času, ko ukrepi zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa predvidevajo delovanje v domačem okolju in izključujejo javno življenje, so knjižnice omogočile tudi dostop do nekaterih gradiv preko spleta (v obliki elektronskih virov). Za potrebe študentov pa so to storile še različne založbe. Študentje in zaposleni na UM lahko namreč do večine naročniških elektronskih informacijskih virov dostopamo preko računalnikov, ki so nameščeni v prostorih UM. Zdaj je omogočen tudi oddaljen dostop oz. dostop od doma vsem študentom, ki imamo urejen status in zaposlenim na univerzi, ki so vpisani v eno od knjižnic UM.

Prav tako je Lexpera d.o.o. vsem študentom in zaposlenim na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v obdobju trajanja epidemije s koronavirusom omogočila neomejen dostop do portala IUS-INFO Profesionalni paket. Na portalu so zbrani članki iz revije Pravna praksa in članki revije Podjetje in delo, katere študentje prava beremo kot dodatno literaturo za boljše razumevanje ter širše znanje. Podobno so storili še portali, kot so Tax-Fin-Lex, JSTOR, HeinOnline, ipd.1

Ne glede na zgornja prizadevanja celotne Univerze, so študentje kljub vsemu zaskrbljeni, kako bo z izpiti. Je izvedba izpitnih rokov na daljavo sploh mogoča? Prekinitev izpitov bi namreč zagotovo vplivala na napredovanje in diplomiranje študentov, kar posledično pomeni oviran kasnejši dostop do trga dela in širše socialno ekonomske posledice. Kot odgovor na vprašanje naj omenim 48. člen ZIUZEOP2, na podlagi katerega lahko fakultete za tekoče študijsko leto spremenijo obvezne sestavine študijskih programov, med drugim tudi način ocenjevanja in preverjanja znanja. Prav tako je s strani NAKVIS-a3 izdano priporočilo visokošolskim zavodom, naj razmislijo o alternativnih rešitvah (kjer je to mogoče) in opravljanje npr. pisnih izpitov nadomestijo s preverjanjem znanja v obliki opravljanja projektnih nalog, ustnih izpitov, projektov, seminarskih nalog ipd.4

Tudi sama sem se ob začetku študija na daljavo spraševala, kako bo vse skupaj pravzaprav potekalo. Ali bodo navodila za študij dovolj natančna, ali se bomo tako študentje kot tudi profesorji dobro organizirali, kako se bomo znašli v virtualnih predavalnicah. Takoj po začetku sem ugotovila, da je trud profesorjev izjemen in predavanja potekajo nemoteno, držimo se tudi ustaljenega urnika. Še posebej bi pohvalila izvajanje videokonferenc ter dostopnost profesorjev za morebitna vprašanja. Tako rekoč štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu nam odgovarjajo na e-pošto.

Seveda pa moramo ob vsem dogajanju ostati dovolj samoorganizirani in si kljub delu od doma sami narediti razpored opravljanja obveznosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
Seznam ostalih baz, do katerih imamo urejen dostop, je objavljen na spletni strani http://www.pf.um.si/sl/elektronski-viri.

2 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Ur. l. RS, št. 49/20.

3 Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

4 Več o tem: Preverjanje znanja, ko študij poteka na daljavo?, dostopno na: https://www.dostop.si/preverjanje- znanja-ko-studij-poteka-na-daljavo/.

Vir naslovne fotografije: https://www.prlekija-on.net/lokalno/25733/do-konca-tedna-se-aplikacija-za-belezenje-okuzb-covid-19-znotraj-vzgojno-izobrazevalnih-zavodov.html 

Vir fotografije na vrhu novice: https://www.mprnews.org/story/2020/01/22/npr-how-does-wuhan-coronavirus-compare-to-mers-sars-and-the-common-cold