Dosežek tutorke Petre Zupančič na tekmovanju MUNLawS

V mesecu novembru smo se študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka udeležile tekmovanja MUNLawS, ki je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekmovalke Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli in Justyna Niezgoda smo Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborile prestižen naziv Best University Delegation.

MUNLawS je oblika tekmovanja, ki poteka v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po veljavnih pravilih postopka za posamezen odbor mednarodne organizacije obravnavajo aktualne teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak tekmovalec nastopa kot predstavnik (delegat) države, katere interese zastopa v posameznem odboru. Letošnje leto smo svoje retorične sposobnosti lahko preizkusili v štirih odborih, in sicer: North Atlantic Council (NATO), The United Nations congress on crime prevention and criminal justice (14th CCPCJ), International Court of Justice (ICJ) in United Nations Security Council.

Sama sem v diplomatskih razpravah sodelovala pri North Atlantic Council (NATO), kjer sem zastopala interese Francoske Republike. V odboru smo se skupaj z ostalimi 29 delegati  posvetovali na temo prihodnosti NATA v Mediteranu, ki je eno izmed perečih  vojnih žarišč, kjer se, poleg enostranskih vojaških akcij Republike Turčije, kot izziv za posredovanje, kaže še nestabilnost regije, terorizem in nenadzorovana migracijska gibanja. Iskanje rešitev glede obrambnih in varnostnih vprašanj pa smo nato nadaljevali na področju sodelovanja NATA z Ljudsko Republiko Kitajsko, pri čemer smo se trudili vzpostaviti usklajeno, celovito in močno strategijo, ki bi lahko privedla do produktivnega čezatlantskega sodelovanja. Na koncu tekmovanja pa smo se preizkusili še v pisanju, saj smo morali izdelati sporočilo »Communique«, v katerem smo strnili glavne cilje in sporočila obravnavnih problematik.

Zaradi svojega entuziazma in sodelovanja v razpravah ter nenazadnje tudi vloženega truda v pisanje končnega poročila, sem si po mnenju ocenjevalnega odbora priborila prestižen naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora North Atlantic Treaty Organisation NATO.

Študentska tekmovanja nedvomno ponujajo možnost, da se že v času študija soočimo z novimi izzivi pravniškega dela in si tako ustvarimo odlično popotnico za našo nadaljnjo kariero. S sodelovanjem na tem tekmovanju sem zaradi nenehnega komuniciranja v angleškem jeziku pridobila nova znanja in kompetence, ki bi jih le stežka osvojila zgolj v postopku rednega študija. Vsak sodelujoči tekmovalec s sodelovanjem na MUN konferenci pridobi priložnost, da se izuri v pravnem pisanju in izražanju, poleg tega pa se nauči tudi samozavestnega nastopanja pred strokovno podkovanimi slušatelji. Tekmovanje pa mi bo v lepem spominu ostalo tudi zato, ker smo spletli nova poznanstva in prijateljstva.