KAJ JE TUTORSTVO?

Tutorstvo ŠOUM je tradicionalen projekt Študentske organizacije univerze v Mariboru (ŠOUM), ki ga organizira Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM. Bistvo in namen projekta je olajšati študentom prvega letnika vključevanje v univerzitetno okolje, usmerjati mlajše študente skozi študij ter jim svetovati pri reševanju problemov, ki se jim pojavljajo v času študija.

S tutorstvom želimo povečati prehodnost študentov ter izboljšati kakovost študija, izboljšati študijske rezultate študentov, spodbujati študente k rednemu in uspešnemu opravljanju študijskih obveznosti ter tutorje študente dodatno izobraževati in jih povezovati (druženja, izmenjava izkušenj). V tem študijskem letu smo projektu dodali nove cilje in sicer bomo v tem študijskem letu na vsaki izmed članic izpeljali skupni projekt, v skladu z izkazanim interesom študentov
članice.

Kdo je tutor?

Pojem je dokaj težko definirati, niso učitelji, ne inštruktorji, še najlažje bi jih označili kot prijatelje, ki vedo odgovore na vsa vprašanja o  študijskih in obštudijskih temah. Tutorji so torej tisti simpatični vsevedi, ki so za večino študentov preprosto nepogrešljivi. Opozarjajo na nevarnosti akademskega okolja, pomagajo pri izbiri predmetov in opravljanju študijskih obveznosti, poleg tega pa zagotovo vedo, kje so najboljše študentske čage

Poznamo več vrst tutorjev: uvajalni pomagajo brucem vstopiti v študentsko življenje, predmetni se ukvarjajo z vsebinami, ki predstavljajo trd oreh večini študentov, mednarodni usmerjajo tuje študente in svetujejo našim študentom pri odločitvah za študij v tujini in tutorji za študente s posebnimi potrebami. Študenti tutorji poznajo pasti študija iz lastnih izkušenj, zato zlahka svetujejo svojim tutorandom. Prav tako redno spremljajo študijska in obštudijska dogajanja in o njih informirajo študente preko FB profilov in e-mailov. Čeprav so socialna omrežja danes najučinkovitejše orodje obveščanja, tutorji stremijo k osebnem stiku s tutorandi. Zato redno organizirajo tutorske ure in neformalna srečanja.

Kaj je UPI?

UPI je kratica Oddelka za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM. Delo oddelka zajema vsebinsko in projektno delo. Vsebinsko smo aktivno vključeni v visokošolsko vsebino in zakonodajo ter smo na voljo študentom za reševanje vseh morebitnih vprašanj in težav, s katerimi se srečajo tekom študija.

Projektno delo je usmerjeno v izobraževanje študentov Univerze v Mariboru, s čimer povečujemo 

možnost neformalnega izobraževanja. Le-ta študentom olajša prehod iz študijskih let do zaposlitve in jim nasploh tekom študija tudi boljše možnosti za izpopolnjevanje lastnih ambicij. V preteklem letu smo za potrebe le-tega organizirali tečaj retorike, poslovnega bontona, LinkedIn predavanje, tečaj digitalne fotografije, predavanje na prostem … Da pa smo pri navezovanju stikov s študenti še toliko bolj efektivni, izvajamo tudi projekt tutorstvo.

Spoznajte našo ekipo

ODDELEK ZA UNIVERZITETNO POLITIKO IN IZOBRAŽEVANJE ŠOUM

Glasbeno-literarni večer z MI2

Cilj je povezati glasbo in knjigo ter študentom na zabaven način prikazati pomembnost UKM-a.

PREBERI VEČ

Glasbeno-literarni večer z MI2

Ko študenti zaslišimo besedo Univerzitetna knjižnica Maribor, se velikokrat spomnimo na izpitno obdobje, kar ustanovi daje nekoliko negativen prizvok. Zato smo se v sodelovanju z UKM odločili, da priredimo nekoliko drugačen dogodek, ki bo študente pritegnil in na zabaven način pokazal pomembnost in delovanje UKM-a. Dogodek je potekal pod arkadami UKM-a, kjer sta se člana skupine Mi2, Tone Kregar in Jernej Dirnbek, predstavila v malce drugačni luči. S predstavitvijo knjige »Pevci pozabljenih pesmi« katere avtor je Jernej Dirnbek, ter kasneje z glasbeno – literarno točko »Mi2 pišema poezije«, sta pripomogla k večji kulturni izobraženosti študentov ter dvignila pomen UKM za študente. Dogodek se je v šolskem letu 2017/2018 izvajal prvič, vendar pa si bo tako ŠOUM kot UKM prizadeval, da bo v prihodnje izvedenih še več podobnih projektov.

Zapri

Zdrav zajtrk

Cilj je študentom omogočiti zdrav zajtrk s ponudbo najrazličnejše zdrave hrane na fakultetah.

PREBERI VEČ

Zdrav zajtrk

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, zato je pomembno, da pred predavanji zaužijete dober, in predvsem, zdrav zajtrk. Tutorji v ta namen vsakoletno pomagajo pri organizirajo projekta zdravega zajtrka, kjer med študente fakultet delijo najrazličnejšo hrano.

Se sprašujete s čem so polepšali jutra v prejšnjem študijskem letu? Na izbiro so imeli več vrst sadja, muslije in oreščke. Skratka vsak je našel nekaj zase, ure v predavalnici pa zato tudi hitreje minile.

Zapri

Predavanja na prostem

Cilj je študentom omogočiti zanimivo, drugačno poslušanje predavanj in pridobivanje novih znanj.

PREBERI VEČ

Predavanja na prostem

Po vzoru svetovnih in evropskih univerz želimo predavanja in delo naših strokovnjakov na različnih področjih predstaviti širši javnosti ter s tem prikazati javnost, odprtost in dostopnost našega visokošolskega prostora ter hkrati omogočiti tudi širši množici, ne samo študentov, da se udeležijo procesa izobraževanja. Cilj je študentom omogočiti zanimivo, drugačno poslušanje predavanj in pridobivanje novih znanj. Vsako pomlad na oddelku UPI poskrbimo, da se pod odprtim nebom zvrstijo predavanja profesorjev-akademikov in znanih oseb z različnih področij politike, znanosti, športa in dela. Širši množici omogočamo spremljanje kvalitetnih predavanj, ki za njih pripravijo izbrani strokovnjaki, do sedaj: dr. Maks Tajnikar, dr. Iztok Podbregar, g. Zoran Janković, g. Drago Kos, dr. Andrej Fištravec, dr. Danijel Rebolj, dr. Vesna Vuk Godina, g. Aleš Gulič, g. Zmago Jelinčič, dr. Miro Cerar, g. Franci Matoz, dr. Zdenka Čebašek Travnik, mag. Dušan Semolič, g. Tone Partljič, dr. Šime Ivanjko, dr. Ludvik Toplak, mag. Blaž Kavčič, dr. Janez Kocijančič, dr. Andrej Stare.

Zapri

Informativni dnevi

Cilj je pravočasna in ustrezna informiranost dijakov o možnostih študija, o ob študijskih dejavnostih in drugih dogodkih.

PREBERI VEČ

Informativni dnevi

Na Študentski organizaciji Univerze v Mariboru se zavedamo, da je odločitev za študij ena najpomembnejših življenjskih odločitev za mlade. Da jim olajšamo odločitev, si na različne načine prizadevamo za pravočasno in ustrezno informiranost dijakov o možnostih študija. Med njimi so najpomembnejši informativni dnevi, na katerih bodoče študente osveščamo ne le o možnostih študija, temveč tudi o ob študijskih dejavnostih in dogodkih. V času informativnih dni študentje na fakultetah delijo priročne brošure, ki vsebujejo osnovne informacije za bodoče bruce. Študenti so na voljo tudi za različne informacije in vprašanja.

Zapri

Od življenjepisa do zaposlitve

Cilj je študentom kot bodočim iskalcem zaposlitve predstaviti pot od življenjepisa do zaposlitve ter način kako se nanjo najbolje pripraviti.

PREBERI VEČ

Od življenjepisa do zaposlitve

S projektom od življenjepisa do zaposlitve želimo študentom kot bodočim iskalcem zaposlitve predstaviti pot od življenjepisa do zaposlitve ter način kako se nanjo najbolje pripraviti. Namen projekta je študentom predstaviti realne potrebe po delovnih mestih na trgu dela ter študente soočiti s procesom zaposlovanja v vlogi iskalca zaposlitve. Študentom želimo na interaktiven način predstaviti odgovore na vprašanja: Katera zaposlitev je primerna glede na pridobljeno izobrazbo in izkušnje? Kje iskati zaposlitev? Kako napisati dober življenjepis, dobro prošnjo in ponudbo za službo? Kako se pripraviti na uspešen zaposlitveni intervju?

Zapri

Tečaj retorike in javnega nastopanja

Cilj je spoznati osnovne termine komunikacije, se naučiti obvladati tremo, neverbalno komunikacijo, sestaviti dober govor in voditi pogovor.

PREBERI VEČ

Tečaj retorike in javnega nastopanja

Podobno kot tečaj hitrega branja je tudi tečaj retorike in javnega nastopanja, zaradi obsežne tematike, od udeležencev zahtevalo tri ločena srečanja. Na prvem so spoznavali osnovne termine v komunikaciji, kaj je, kako deluje in zakaj nam povzroča preglavice, kdo je dober govorec, kaj ga odlikuje, deset Harvey-jevih pravil za dober govor in kako se predstaviti, da povemo dovolj in ne preveč. Drugo srečanje je bilo obarvano z dejavniki uspešne komunikacije, obvladovanjem treme in neverbalno komunikacijo. Na zadnjem, tretjem, srečanju pa so se študenti naučili pripraviti dober govor, kako voditi pogovor in pri tem pravilno artikulirati besede ter uporabljati pravo dinamiko glasa. Vsi udeleženci so se po vsakem predavanju preizkusili; pripravili so kratek nastop, ki je bil posnet in kasneje skupaj z nosilko tečaja in ostalimi študentje tudi analiziran.

Zapri

Tečaj poslovnega bontona

Cilj je osvojiti veščine poslovnega bontona, ki bo študentom povečala konkurenčnost pri iskanju zaposlitve.

PREBERI VEČ

Tečaj poslovnega bontona

Ob koncu študijskega procesa se študentje srečamo s problematiko zaposlitve. Da bi bil prehod na trg dela nekoliko lažji, se lahko študijska leta izkoristijo tudi za dodatna izobraževanja, na katerih pridobljeno znanje nam lahko koristi v prihodnosti. S tem namenom smo na oddelku organizirali krajši tečaj s področja neformalnega izobraževanja, s katerim bi študentje povečali svojo konkurenčnost pri iskanju zaposlitve. Ker je pri prezentaciji poleg verbalne pomembna tudi neverbalna komunikacija, je bil tečaj razdeljen na dva dela. Na prvem delu tečaja se je izvedlo predavanje na temo poslovnega bontona, na drugem delu tečaja pa na temo neverbalne komunikacije. Predavanjem so sledile delavnice. Na tečaju so študentje osvojili veščine poslovnega bontona, in sicer načine pozdravljanja, rokovanja, izmenjavo vizitk in vabil, uporabo imen in nazivov ter prednostna pravila.

Zapri

Trivia night

Cilj je študentom omogočiti zabavno neformalno druženje, na katerem se v obliki kviza med seboj pomerijo v splošni razgledanosti.

PREBERI VEČ

Trivia night

Projekt Trivia night je dogodek, ki se izvaja v obliki kviza. Udeleženci se ob druženju med seboj pomerijo v splošni razgledanosti, s tem ko odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavlja moderator. Vprašanja so med seboj povezana v smiselnih sklopih. Tekmuje se v skupinah. Vsaka skupina dobi list papirja, na katerega zapisuje svoje odgovore za posamezen sklop. Po koncu kviza se seštejejo točke, ki so jih skupine pridobile s pravilnimi odgovori na vsa vprašanja. Najboljše tri ekipe prejmejo nagrade.

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
Soglašam, da se moji vnešeni podatki uporabijo za namen prijav in obveščanja za dogodek "TRIVIA NIGHT: "Vse kar zadane". Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, prav tako bodo v zbirki shranjeni največ 1 leto po izvedenem dogodku.
Zapri

Delovno-motivacijski vikend

Cilj je okrepiti povezanost tutorjev fakultet, izboljšanje mehkih veščin udeležencev in iskanje novih idej za delo v sproščenem ambientu.

PREBERI VEČ

Delovno-motivacijski vikend

Namen Delovno-motivacijskega vikenda tutorjev ŠOUM je delovno druženje ob katerem se tutorji različnih fakultet med seboj spoznajo in povežejo. Razdeljeni po fakultetah tutorji tekom vikenda izvedejo zanimive delavnice, s katerimi znanje iz svojega področja študija širijo na tutorje drugih fakultet. Tutorjem je tako omogočeno pridobivanje neformalnih znanj iz različnih področij. Člani oddelka vsakič predstavijo aktualne teme iz področja visokega šolstva in tutorje seznanijo z morebitnimi spremembami. Vsaki dan pa se po formalnemu delu dneva zvečer organizira druženje, kjer se izvajajo razne motivacijske igre. V začetku šolskega leta 2016/2017 se je Delovno-motivacijski vikend odvil četrtič.

Zapri

Tečaj 10-prstnega slepega tipkanj

Cilj tečaja je razviti sposobnost hitrega tipkanja na slepo, s čemer vsak udeleženec dvigne kvaliteto tipkanja in svojo produktivnost.

PREBERI VEČ

Tečaj 10-prstnega slepega tipkanj

Vsak študent se tekom študija sreča s pisanjem seminarskih nalog, člankov, diplomske in magistrske naloge. In ker večina študentov ni vešča hitrega pisanja in ker nas tega tudi nikjer ne naučijo, smo na ŠOUMU organizirali tečaj 10-prstnega hitrega tipkanja. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V sklopu teoretičnega dela, so udeleženci spoznali metode slepega 10-prstnega tipkanja, osnovne prijeme in pravilen položaj za računalnikom in tipkovnico, kot tudi pravopisna pravila in pravila tipkanja. V sklopu praktičnega dela so urili hitrost tipkanja, spoznali vaje iz urjenja natančnosti ter za vajo pisali po nareku in prepisovali besedila. Cilj tečaja je bil razviti sposobnost hitrega tipkanja na slepo, s čemer je vsak udeleženec dvignil svojo kvaliteto tipkanja in svojo produktivnost, saj bo v prihodnje prihranil ogromno časa pri tipkanju, ne le tekom študija ampak tudi na delovnem mestu.

Zapri

Kostanjev piknik

Cilj je ob pokušanju kostanjev študentom omogočiti neformalno druženje in navezovanje stikov s tutorji.

PREBERI VEČ

Kostanjev piknik

Kostanjev piknik je projekt, namenjen povezovanju tutorjev s študenti Univerze v Mariboru. Prav tutorji predstavljajo pomemben vezni člen med fakulteto in študenti, zato je prav, da se ti med seboj spoznajo na začetku študijskega leta, ko se študenti prvih letnikov prvič srečajo z univerzitetnim izobraževanjem. Tutorji v sklopu piknika pred fakultetami pečejo in delijo kostanj, za letni čas primerno, pa se med študente delijo tudi druge dobrote, ki sovpadajo s trgatvijo – mošt. Gre torej za projekt, kjer velja slogan »prijetno s koristnim«. Študenti tako s piknika odidejo z novimi spoznanji, poznanstvi in polnimi želodčki.

Zapri

Predavanje LinkedIn

Cilj je spoznati LinkedIn in se naučiti kako se uspešno ustvari profil, ki nam bo pomagal pri iskanju zaposlitve.

PREBERI VEČ

Predavanje LinkedIn

Družbeno omrežje LinkedIn je največja profesionalna platforma, ki ima 467 milijonov članov iz več kot 200 držav, trenutno je na voljo v 20 jezikih. V Sloveniji je odprtih približno 260.000 osebnih profilov in več kot 3.000 profilov podjetij.

Kot mladim, bodočim iskalcem zaposlitve nam lahko platforma LinkedIn odpre ogromno možnosti in zelo pomaga pri iskanju zaposlitve ter našem kariernem razvoju. 🕵️‍♀️ 📝 💼

Interaktivno predavanje je združevalo teorijo in prakso, vodila ga je marketinška strokovnjakinja Tanja Ciglarič. Tekom dogodka so si študentje pridobili znanje, kako si ustvariti svoj profil in izvedeli kako učinkovito komunicirati, se poslovno povezovati ter mrežiti na LinkedInu. 📈💻📨

 

Zapri

Napredna uporaba programov office

Cilj je osvojiti znanje programov Office, ki bo študentom omogočilo ležje in hitrejše pisanje seminarskih in diplomskih nalog.

PREBERI VEČ

Napredna uporaba programov office

V času študija se pogosto srečujemo s pisanjem raznih seminarskih nalog, povzetkov, zapiskov in nazadnje tudi zaključnih del (diploma, magistrska naloga). Napredno znanje iz orodij Office nam v času študija pride zelo prav, saj nam tako namesto osredotočanja na obliko ostane več časa, da se posvetimo vsebini in tako ustvarimo boljši izdelek. Ker je za to potrebno dobro poznavanje orodij Office, smo se na oddelku UPI odločili ponuditi tečaj napredne uporabe programov Office.

Zapri

Jezikovni tečaji 2022 (nemščina - nadaljevalni)

Cilj je študentom približati pomen znanja tujih jezikov in jim ponuditi kvaliteten jezikovni tečaj.

PREBERI VEČ

Jezikovni tečaji 2022 (nemščina - nadaljevalni)

Znanje tujih jezikov je v sodobnem času postalo nepogrešljivo in je skoraj nujno za uspešno delovanje v poslovnih okoljih. Tako smo se na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje odločili, da bomo ponudili študentom možnost neformalnega izobraževanja na področju tujih jezikov. Študentje so se te priložnosti razveselili in tako zapolnili vse tečaje tujih jezikov, ki smo jih izvajali. Organizirali smo začetni in nadaljevalni tečaj nemščine ter ruščine. Jezikovne tečaje bomo zaradi pomembnosti le-teh, izvajali tudi v prihodnje.

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
S prijavo dovoljujem ter soglašam, da sme ŠOUM obdelovati, zbirati in uporabljati navedene osebne podatke za namen izvedbe projekta »Jezikovni tečaji 2022(nemščina - nadaljevalni)«. Zbrani osebni podatki bodo posredovani izvajalcu izključno le za namen izkazovanja potrditve prijave in se ne bodo posredovali nikomur drugemu oziroma se ne bodo uporabljali za noben drug namen. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na www.soum.si.
Zapri

Začetni tečaj ruščine (A1)

Cilj je študentom približati pomen znanja tujih jezikov in jim ponuditi kvaliteten jezikovni tečaj.

PREBERI VEČ

Začetni tečaj ruščine (A1)

Znanje tujih jezikov je v sodobnem času postalo nepogrešljivo in je skoraj nujno za uspešno delovanje v poslovnih okoljih. Tako smo se na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje odločili, da bomo ponudili študentom možnost  neformalnega izobraževanja na področju tujih jezikov. Študentje so se te priložnosti razveselili in tako zapolnili vse tečaje tujih jezikov, ki smo jih izvajali. Organizirali smo začetni in nadaljevalni tečaj nemščine ter ruščine. Jezikovne tečaje bomo zaradi pomembnosti le-teh, izvajali tudi v prihodnje.

Zapri

2. študentska konferenca ŽIVLJENJE PO FAKSU - SI PRIPRAVLJEN?

PREBERI VEČ

2. študentska konferenca ŽIVLJENJE PO FAKSU - SI PRIPRAVLJEN?

»Življenje po faksu – si pripravljen?« je naslov 2. študentske konference, ki jo organiziramo na
Oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM.

Kaže se trend, da trg dela in življenje po koncu fakultete od nas zahtevajo mnogo znanj iz različnih področij, ki jih ne pridobimo v predavalnici na fakulteti.


Na konferenco bomo povabili različne goste/strokovnjake,ki bodo predstavili področja za katera menimo, da so pomembna za življenje po fakulteti, ko študentje vstopimo v poslovni svet.  Spoznali bomo prednosti ter pasti poslovnega tempa življenja in kako se otresti stresa in izgorelosti, spoznali bomo osnove poslovnega bontona in se naučili funkcionalne pismenosti. Na voljo pa bosta tudi dve interaktivni delavnici s področja mehkih veščin. Udeležba na konferenci je za vse študente Univerze v Mariboru brezplačna.


Vabljeni k prijavi!

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
S prijavo dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), zbira, obdeluje in uporablja zgoraj navedene osebne podatke za namen organizacije in izvedbe 2. študentske konference: Življenje po faksu – si pripravljen? Dovoljujem, da me ŠOUM na moj naveden e-mail naslov obvešča o vseh aktivnostih povezanih z izvedbo projekta 2. študentske konference: Življenje po faksu – si pripravljen? ŠOUM se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih ne bo uporabljal za druge namene, razen za prej navedene namene. Podano soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na www.soum.si.
Zapri

TEČAJ DIGITALNE FOROGRAFIJE

PREBERI VEČ

TEČAJ DIGITALNE FOROGRAFIJE

Tečaj je namenjen vsem študentom, ki imajo digitalni fotoaparat in bi želeli bolje spoznati vse funkcije in možnosti, ki jim ga ta naprava nudi. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del je vseboval predavanja o osnovah fotografije, delovanju fotoaparata ter kompoziciji, nato je sledil praktični del, kjer so udeleženci z izvajalcem odšli na teren in preizkusili svoje znanje. Študentje so se bolje spoznali s fotografijo na potovanjih, portretno fotografijo, nočno fotografijo ter obdelavo fotografij.

Zapri

Sodobni trg dela in mi na njem

Študentska konferenca na temo "Sodobni trg dela in mi na njem!"

PREBERI VEČ

Sodobni trg dela in mi na njem

Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira študentsko konferenco na temo "Sodobni trg dela in mi na njem!"
Na konferenci bodo strokovnjaki podali znanja o aktualnih temah sodobnega trga kot so kako vstopiti na trg dela, kako se soočiti s problemi na njem in na kaj biti pozoren pri iskanju zaposlite. Po predavanih sledijo delavnice na katerih si bodo udeleženci pribodli praktična znanja mehkih veščin, na okroglih mizah pa bodo vabljeni k poslušanju in sodelovanju v zanimivih debatah.
Več o konferenci in programu si preberite tukaj: http://www.tutorsoum.si/novice-upi/sodobni-trg-dela-in-mi-na-njem/

Zapri

Excel tečaj

Prijavi se na tečaj Excela, kjer boš lahko izpilil svoja znanja!

PREBERI VEČ

Excel tečaj

Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira tečaj MS EXCEL 2020 ONLINE​, s pričetkom 23. novembra 2020

 

Tečaj bo potekal v obsegu ​6 srečanj, in sicer predvidoma ob naslednjih terminih: 23. 11., 30. 11., 3.12., 7.12, 10.12., 14.12. med 16. in 18.30 uro.

 

V sklopu tečaja, bo izvedenih 6 delavnic:

  • ZAČETNI TEČAJ

  •  NADALJEVALNI TEČAJ

  •  BESEDILNE FUNKCIJE V MS OFFICE EXCEL

  •  LOGIČNE FUNKCIJE V MS OFFICE EXCEL

  •  ZDRUŽEVANJE TABEL V MS OFFICE EXCEL 

  •  ANALIZA PODATKOV IN VRTILNE TABELE V MS OFFICE EXCEL

     

Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi tečaja.

 

Prispevek za udeležbo znaša 20,00€.

 

Vsa prosta mesta so že zapolnjena. 

 

 

Zapri

Tečaj hitrega branja

Cilj je naučiti se kako še efektivneje in z manj porabljenega časa prebrati vso gradivo, ki ga ob študiju potrebujemo.

PREBERI VEČ

Tečaj hitrega branja

Študentska organizacija Univerze v Mariboru organizira tečaj hitrega branja​, s pričetkom 5. novembra 2019

Tečaj bo potekal v obsegu ​4 srečanj, in sicer predvidoma ob naslednjih terminih: 5. 11., 6. 11., 12.11. in 13. 11. med 16. in 19. uro.

 

Na tečaju boš osvojil naslednje veščine:

• testiranje hitrosti branja 

• praktični napotki ter nasveti za hitro branje 

• strategije za razvijanje razumevanja 

• vaje za uspešnejše branje

• odpravljanje ostankov glasnega branja 

• pospeševanje gibanja oči in odpravljanje regresivnih gibov 

• širjenje bralnega polja 

• »scanning in skimming« tehnika​

 

Prijave na tečaj so žal že zaprte.  

Zapri

Ekskurzija v podjetja

PREBERI VEČ

Ekskurzija v podjetja

 

 Vas zanima kako poteka delovni dan v teoriji?

 Vas zanima kako na nas študente, kot bodoče zaposlene gledajo morebitni delodajalci?

 Vas zanima kakšna znanj in kompetence resnično štejejo na delovnem mestu?

 Bi si radi ogledali uspešna slovenska podjetja na njihovem sedežu?

 Bi se radi izkoristili priložnost za mreženje z morebitnimi delodajalci?

 

Za vse zgoraj našteto boste imeli priložnost na ekskurziji v podjetja, ki jo za študente UM organiziramo na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje ŠOUM.

 

Osnovne informacije:

 📆  Datum ekskurzije: četrtek, 28. november 2019

 ⌚ Predviden odhod iz MB je ob 7:30, vračamo se okoli 18.00 ure

 📌 Odhod bo na avtobusni postaji pred kavarno TRUST

 💰 Ob prijavi je potrebno poravnati varščino v višini 10€, ki vam jo vrnemo na avtobusu. Navodila za plačilo varščine prejmete na e-mail naslov. 

 

In kar je najpomembnejše – ogledali si bomo naslednja tri podjetja:
➡ IBM Slovenija d.o.o https://www.ibm.com/ibm/si/sl/ibm_slovenija.html
➡ Lek d.d. - https://www.lek.si/sl/
➡ Ernst & young - https://www.ey.com/si/en/home

 

 

Zapri

Jezikovni tečaji 2022 ( španščina – začetni)

Cilj je študentom približati pomen znanja tujih jezikov in jim ponuditi kvaliteten jezikovni tečaj.

PREBERI VEČ

Jezikovni tečaji 2022 ( španščina – začetni)

skoraj nujno za uspešno delovanje v poslovnih okoljih. Tako smo se na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje odločili, da bomo ponudili študentom možnost neformalnega izobraževanja na področju tujih jezikov. Študentje so se te priložnosti razveselili in tako zapolnili vse tečaje tujih jezikov, ki smo jih izvajali. Organizirali smo nadaljevalni tečaj nemščine ter začetni španščine. Jezikovne tečaje bomo zaradi pomembnosti le-teh, izvajali tudi v prihodnje.

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
"S prijavo dovoljujem ter soglašam, da sme ŠOUM obdelovati, zbirati in uporabljati navedene osebne podatke za namen izvedbe projekta »Jezikovni tečaji 2022 (španščina - začetni)«. Zbrani osebni podatki bodo posredovani izvajalcu izključno le za namen izkazovanja potrditve prijave in se ne bodo posredovali nikomur drugemu oziroma se ne bodo uporabljali za noben drug namen. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež ŠOUM, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor ali na e-naslov: info@soum.si. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na www.soum.si."
Zapri

Študentska konferenca: SODOBNI TRG DELA IN MI NA NJEM

To je projekt, ki se bo izvajal v Vetrinjskem dvoru.

PREBERI VEČ

Študentska konferenca: SODOBNI TRG DELA IN MI NA NJEM

To je projekt, ki se bo izvajal v Vetrinjskem dvoru.

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
Zapri

En, dva, tri diploma!

Projekt UPI

PREBERI VEČ

En, dva, tri diploma!

Projekt upi

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
Zapri

90 minut do sanjske kariere

Cilj je spoznati koncept načrtovanja kariere in se naučiti dobro napisati življenjepis, ki nam bo pomagal pri iskanju zaposlitve.

PREBERI VEČ

90 minut do sanjske kariere

Več izbire, ne pomeni nujno lažje odločitve. Poleg tega nihče noče »kupiti mačka v žaklju«. Zato vabljeni na karierno delavnico, kjer bomo ugotavljali, kaj sploh pomeni imeti uspešno kariero, kako poiskati »prava« dela, ki bodo obogatila vaš življenjepis in kako navezati stik z uglednimi  delodajalci. Za kratek čas si bomo nataknili tudi čevlje delodajalcev, da bomo lažje razumeli njihova pričakovanja in odgovarjali na vprašanja na razgovoru. 


Predavanje bo potekalo 26. oktobra 2022 od 18:00 do 19:30. Vodeno bo s strani karierne svetovalke Maruše Goršak z e-Študentskega Servisa.

Prijavi se na dogodek

Strinjam se z navedenimi pogoji
S prijavo dovoljujem, da Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (ŠOUM), zbira, obdeluje in uporablja zgoraj navedene osebne podatke za namen organizacije in izvedbe izobraževalnega predavanja, z naslovom 90 minut do sanjske kariere. Dovoljujem, da me ŠOUM na moj naveden e-Mail naslov obvešča o vseh aktivnostih povezanih z izvedbo projekta 90 minut do sanjske kariere.
Zapri
Vabljeni na 40. Lampiončke!

Vabljeni na 40. Lampiončke!

Lampiončki letos že 40. leto v družbi prijateljev.
Preberi več
ZAČETEK POLETNEGA IZPITNEGA OBDOBJA

ZAČETEK POLETNEGA IZPITNEGA OBDOBJA

Preberi več
Zimsko izpitno obdobje 2022

Zimsko izpitno obdobje 2022

Kaj rabiš vedeti?
Preberi več
NASVETI ZA IZPITNO OBDOBJE

NASVETI ZA IZPITNO OBDOBJE

Preberi več
IZPITNO OBDOBJE

IZPITNO OBDOBJE

Preberi več
Kako izbrati študij?

Kako izbrati študij?

Preberi več
Študij po principu ”stožca izkušnje”

Študij po principu ”stožca izkušnje”

Preberi več
VOLITVE (KAR) IZ KAVČA

VOLITVE (KAR) IZ KAVČA

Ali bi lahko v prihodnosti zaprli volišča?
Preberi več
Kako tehnologija spreminja sistem izobraževanja

Kako tehnologija spreminja sistem izobraževanja

Preberi več
ŠTUDENTSKA ANKETA - VEŠ, KAJ JE IN ČEMU SLUŽI?

ŠTUDENTSKA ANKETA - VEŠ, KAJ JE IN ČEMU SLUŽI?

Preberi več
ŠTUDENTI IMAMO SVOJ GLAS

ŠTUDENTI IMAMO SVOJ GLAS

Preberi več
EQ vs IQ – kateri je pomembnejši za uspeh?

EQ vs IQ – kateri je pomembnejši za uspeh?

Preberi več
Mladi in volitve

MLADI IN VOLITVE

Dopuščam, da mi prihodnost krojijo starši, stari starši, strici in tete?
Preberi več
SODOBNI TRG DELA IN MI NA NJEM

SODOBNI TRG DELA IN MI NA NJEM

Študentska konferenca
Preberi več
Nahrani svoje možgane

Nahrani svoje možgane

Preberi več